Dieseltank – Sikring av trygg og effektiv lagring av drivstoff

31 mai 2023
Eivind Øi

Dieseltanker er nødvendig for mange bedrifter og industrier som bruker diesel som drivstoff til maskiner, kjøretøy og annet utstyr. Lagring av diesel på en trygg måte er avgjørende for å unngå farlige situasjoner og skape en stabil drift av virksomheten. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva dieseltanker er, hvorfor de er viktig og hvilke faktorer bedriftsledere bør vurdere når de planlegger anskaffelse og bruk av dieseltanker.

Hva er en dieseltank?

image

Hvorfor er dieseltanker viktig for bedriften?

For bedrifter som bruker diesel som drivstoff til ulike formål, er en dieseltankavgjørende for å kunne drive virksomheten effektivt. Lageret av diesel må være stabilt og trygt for å unngå skader på utstyr og farlige situasjoner.

En godt planlagt og optimalisert dieseloppbevaring kan også bidra til at bedriften reduserer sine kostnader på drivstoff og levering, noe som kan være med på å redusere driftskostnadene. Dersom man har mulighet til å kjøpe diesel direkte fra leverandøren og oppbevare det selv, kan man også ta del i prisfordeler og unngå venting på leveringer.

Faktorer å vurdere ved anskaffelse av dieseltank

Det er flere faktorer som bedriftsledere bør være klar over ved anskaffelse og bruk av dieseltanker. Før man tar en beslutning om å kjøpe en dieseltank, bør man blant annet vurdere:

Størrelse og kapasitet

Størrelsen på dieseltanken avhenger av behovet til virksomheten. Før man velger størrelsen på tanken, bør man tenke på hvor mye diesel som skal lagres, og hvor mye plass man har til rådighet. Det kan være lurt å velge en litt større tank enn det som foreløpig er nødvendig, slik at man har rom for å utvide ved behov.

Sikkerhetsnivå og installasjon

Det er viktig å velge en dieseltank produsert i henhold til gjeldende standarder som sikrer at installasjonen blir gjort på en forsvarlig måte. Den skal installeres på et stabilt og trygt fundament, og det kan være lurt å velge en tank med enkle og overkommelige vedlikeholdsrutiner.

Overvåking og oppfølging

En dieseltank må overvåkes nøye for å unngå potensielle farer som lekkasjer eller korrosjon. Det kan være lurt å velge en tank med et automatisert overvåkningssystem som kontinuerlig måler nivået og temperaturer for å gi deg en indikasjon på om alt fungerer optimalt. En effektiv oppfølging og vedlikehold er med på å sikre trygg og stabil drift i lang tid fremover.

Flere nyheter